Kelet-Magyarország
legnagyobb
bojlis horgásztava

Užitočné informácie

Ceny pre rybárov s denným lístkom

Od 1. 1. 2018 je povinné ma štátny rybársky lístok, ktorý si môžete zakúpi pri príchode na jazero. Tento lístok musíte do konca roka vráti spä, inak pri výbere lístku v ďalšom roku musíte zaplati aj pokutu. Cena: 8 €/ 2 udice

Denný lístok pre rybárov 2.500 Ft/ 2 udice
Platí sa za odvedené ryby (nie je obmedzené množstvo).
Naše služby za vstupenky:

- Rybolov s dvomi udicami maximálne s dvomi háčikmi od: 7:00 do 19:00
- Dobré rybárské možnosti (intenzívne osídlená voda)
- Miesto na ohnisko, stoly, lavice
- Ihrisko
- Použitie toalety
- Bufet
- čisté, usporiadané, kl'udné okolie

Návstevný lístok: 500 Ft
Detský lístok(do 14 rokov): 300 Ft
Cena za návstevný lístok a detský lístok si môžete odkúpiť v bufete.
« Back »