Rezervácia 2018

2017-08-17 08:26:52

Vaąe rezervácie pre rok 2018,prijmeme 2.septembra 2017 od 07:00. Ako prvy si môľu rezervova» tý ktorý sa osobne dostavia k jazeru. Následne od 09:00 prijmeme telefonické rezervácie. Na E-mailove rezervácie budeme odpoveda» vo večerných hodinách. Ďaląie informacie o jazere:
E-mail: pamer1.laszlo@t-online.hu
László Pámer +36209216893
Imre Huncsik. +36209611902
Üdvözlettel: Pámer László