Rezervácia

Vážený hostia!

V prípade rezervácie Vás žiadame o zaplatenie 50%- nej zálohy v priebehu 14 dní na účet vedený v Raiffeisen Bank.

Platobný partner:Nagykállói Horgásztanya Kft
Banka:Raiffeisen Bank Zrt
Adresa:Korányi Frigyes út 5 
4400 Nyíregyháza
Maďarsko
číslo účtu:HU 8212 0428 0901 1127 7801 0000 06
Swift code:UBRTHUHB

Pred zaplatením zálohy termín rezervácie upresnite s nami telefonicky po maďarsky, alebo po anglicky na e-mail.Pri úhrade zálohy používajte ako špecifický symbol číslo chatky a termín rezervácie. Rezervácia je úplná až po úhrade zálohy, obratom Vám pošleme účet o zaplatení.

Zrušenie rezervácie:
- 14 dní pred termínom- rezerváciu môžeme preložiť na iný termín, alebo Vám vrátime zálohu.
- menej ako 14 dní pred termínom - nemáme možnosť vrátiť zálohu.

Pámer László
majiteľ

Telefonický kontakt: 
Pámer László: 20/9216-893
Huncsik Imre: 20/961-1902

E-mail:pamer1.laszlo@t-online.hu