Pravidlá rybolovu – jazero na denný lístok

Napijegyes tó
 • Základnou myšlienkou rybolovu je zásada "chyť a pusť", takže rybár je povinný všetky ulovené ryby pustiť späť do vody.
 • Denný rybolov: od 07.00 do 19.00 hod.
 • Nočný rybolov: od 19.00 do 07.00 hod.
 • Ak plánujete ostať viac dní, postavenie stanu je povolené.
 • Chytať ryby môžete iba na vyznačených miestach.
 • Po vyložení vecí na lovnom mieste musíte auto odparkovať na parkovisko.
 • Je nutné používať veľký podberák, matrac a dezinfekčný prostriedok.
 • Ryba po ošetrení a odfotení sa musí ihneď pustiť späť do vody.
 • Udice sa nesmú nechať bez dozoru.
 • Používanie zakrmovacej loďky je povolené.
 • Deti môžu chytať ryby iba pod dohľadom dospelej osoby!
 • Kúpanie v jazere je zakázané!
 • Domáce zvieratá priniesť so sebou je zakázané!
 • Oheň môžete založiť len na vyznačenom mieste!
 • Pokyny rybárskej stráže musíte rešpektovať!
 • Návštevu je nutné nahlásiť vopred!
 • V areáli je vám k dispozícií sprcha a WC.
 • Pri odchode nechajte po sebe čistotu a poriadok!
 • Pri odchode ste povinný bez vyzvania ukázať svoju batožinu rybárskej stráži!
 • Každý rybár je povinný dodržať rybársky poriadok.

Lovu zdar!