Boiliesový rybník – pravidlá

Boiliesové rybárské miesta Boiliesové rybárské miesta
(Letecké zábery)
 • Základnou myšlienkou boiliesovej rybačky je zásada “chyť a pusť“,to znamená, že rybár je povinný všetky ulovené ryby pustiť späť do vody.
 • Doprava: na lovné miesto sa môžete dostať autom, a nechať ho pri chatke. Okolo jazera sa môžete pohybovať iba pešo.Ak počas rybolovu opustíte svoje miesto s autom, potom ho musíte odstaviť na stráženom parkovisku pri vchode a iba pri odchode sa môžete dostaviť s autom späť na miesto rybolovu.
 • Na každom mieste je možné chytať na 6 udíc.
 • Háčik: najväčší povolený háčik je č. 2, alebo menší. Nepoužívajte háčiky, ktoré spôsobia veľké rany. Používanie dezinfekčných prostriedkov je povinné.
 • Vlasec sa môže používať iba monofil, pletená šnúra sa môže používať len ako nadväzec. Z hľadiska bezpečnosti rýb používajte odpadávajúcu montáž.
 • Používanie člna s elektromotorom a zakrmovacej loďky je povolené.
 • Používanie elektronických signalizátorov je povinné.
 • Povolené sú iba klopiace bójky, ktoré po ukončení rybolovu musia byť odstránené.
 • Je povinné používať veľký podberák, matrac na položenie kapra, dezinfekčný prostriedok.
 • Ryba po ošetrení a odfotení sa musí ihneď pustiť späť do vody s náležitou opatrnosťou !
 • Udice nesmú zostať bez dozoru!
 • Kúpanie v jazere je zakázané!
 • Domáce zvieretá priniesť so sebou je zakázané!
 • Fajčenie v chatkách je zakázané!
 • Používanie spacáku v chatkách je povinné!
 • V noci je areál strážený a od 21.30 hod do 05.00 hod uzavretý.
 • V chatkách udržujte čistotu a poriadok. Za zariadenie v chatkách je zodpovedný každý rybár, a spôsobenú škodu je povinný uhradiť.
 • čln každý rybár môže použiť len na vlastnú zodpovednosť, za prípadnú nehodu nenesieme žiadnu zodpovednosť.
 • Chatu a čln odovzdávajte v čistote a nepoškodené.
 • Začiatok rybolovu - 1. deň medzi 12.00 a 13.00 hod.
 • Ukončenie rybolovu – ráno do 10.00 hod.
 • Pokyny rybárskej stráže musíte rešpektovať!
 • Návštevu je nutné nahlásiť dopredu, za prenocovanie návštevy treba zaplatiť poplatok.
Lovu zdar!

Dobrý lov a príjemný pobyt vám želáme!

Poločnosť rybárského jazera Nagykalló